Splošni pogoji uporabe spletne strani www.uresnicujmo.si

Vsebine, objavljene na spletnih straneh podjetja SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

Podjetje SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. se bo po najboljših močeh trudilo na svojih straneh zagotavljati točne in ažurne podatke, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.

Vsi izračuni v aplikaciji temeljijo na izvornih podatkih o porabi električne energije po električnih aparatih in napravah glede na energijski razred, povzetih tako s spletnih strani proizvajalcev električnih aparatov in naprav kot tudi prodajalcev le teh. Ukrepe in nasvete za varčno rabo energije po posameznih električnih aparatih in napravah smo povzeli po različnih internetnih virih institucij, podjetij in posameznikov, ki prav tako spodbujajo in osveščajo o učinkoviti rabi energije.

Podjetje SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. poudarja, da je poraba električne energije, kot je navedena pri posameznih aparatih in napravah, okvirne in informativne narave, zato nudi izračun prihranka okvir energetskih in posledično finančnih prihrankov. Zato ni nujno, da bo uporabnik z izbranimi varčevalnimi ukrepi tak prihranek tudi dejansko dosegel, saj je poraba električne energije odvisna tudi od primerljivih pogojev uporabe električnega aparata ali naprave. Podjetje SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. zato ne prevzema odgovornosti za odstopanja med izračunanim in dejanskim prihrankom in ne prevzema nobenih finančnih odgovornosti.

Zapisani varčevalni ukrepi pomenijo priporočilo in prikazujejo osnovo za energetske in finančne prihranke pri odjemalcih električne energije.

Copyright © 2011-2014 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.

Vse pravice pridržane

Izdelava spletne strani

Zasnova, oblikovanje in izvedba:

Renderspace, d. o. o.

Vsebine:

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Izdelava spletne aplikacije

Zasnova in oblikovanje:

Renderspace, d. o. o.

Izvedba:

Neolab d.o.o.

Vsebine:

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. in Renderspace, d. o. o.

Projekt izvaja:

  • sponsors
© 2011 - 2021 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.