Splošni pogoji uporabe spletne strani www.uresnicujmo.si

Vsebine, objavljene na spletnih straneh podjetja SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

Podjetje SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. se bo po najboljših močeh trudilo na svojih straneh zagotavljati točne in ažurne podatke, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.

Vsi izračuni v aplikaciji temeljijo na izvornih podatkih o porabi električne energije po električnih aparatih in napravah glede na energijski razred, povzetih tako s spletnih strani proizvajalcev električnih aparatov in naprav kot tudi prodajalcev le teh. Ukrepe in nasvete za varčno rabo energije po posameznih električnih aparatih in napravah smo povzeli po različnih internetnih virih institucij, podjetij in posameznikov, ki prav tako spodbujajo in osveščajo o učinkoviti rabi energije.

Podjetje SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. poudarja, da je poraba električne energije, kot je navedena pri posameznih aparatih in napravah, okvirne in informativne narave, zato nudi izračun prihranka okvir energetskih in posledično finančnih prihrankov. Zato ni nujno, da bo uporabnik z izbranimi varčevalnimi ukrepi tak prihranek tudi dejansko dosegel, saj je poraba električne energije odvisna tudi od primerljivih pogojev uporabe električnega aparata ali naprave. Podjetje SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. zato ne prevzema odgovornosti za odstopanja med izračunanim in dejanskim prihrankom in ne prevzema nobenih finančnih odgovornosti.

Zapisani varčevalni ukrepi pomenijo priporočilo in prikazujejo osnovo za energetske in finančne prihranke pri odjemalcih električne energije.

Copyright © 2011-2023 SODO distribucijski operater z električno energijo, d. o. o.

Vse pravice pridržane

Izjava o dostopnosti

Spletni portal SODO d. o. o. (v nadaljevanju: spletni portal URESNICUJMO.SI) je oblikovala in ga ureja družba SODO d. o. o. (v nadaljevanju: SODO).

SODO se zavezuje, da bo omogočal dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletni portal URESNICUJMO.SI.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

-odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona), prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico), navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške), ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem), predvidljivo delovanje spletišča, omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom, omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletni portal URESNICUJMO.SI je delno skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega portala URESNICUJMO.SI nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

- skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), različne kompleksne tabele s podatki.

Dostopne alternative: pomoč pri razumevanju navodil, poročil in ostalih besedil ranljivim skupinam nudimo na naslovu sodo(at)sodo.si .

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 10. decembra 2022 na podlagi samoocene.

Zadnja posodobitev te izjave je bila pripravljena 1. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

SODO d. o. o.

Minařikova ulica 5

2000 Maribor

e: sodo(at)sodo.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO,

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

gp.irsid@gov.si

Izdelava spletne strani

Zasnova, oblikovanje in izvedba:

Renderspace, d. o. o.

Vsebine:

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Izdelava spletne aplikacije

Zasnova in oblikovanje:

Renderspace, d. o. o.

Izvedba:

Neolab d.o.o.

Vsebine:

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. in Renderspace, d. o. o.

Projekt izvaja:

  • sponsors
© 2011 - 2021 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.