Ozaveščanje učencev preko Uporabne preglednice Fizika za 8. razred OŠ

Projekt »Uresničujmo, z energijo varčujmo!« je družba SODO začasno preoblikovala na način, da je za ozaveščanje učencev na temo odnosa do rabe električne energije izdelala obsežen pripomoček /uporabno preglednico/ pri učenju fizike, ki obravnava področje elektrike. Na ta način želi družba SODO dvigniti zavest o nujnosti učinkovite rabe energije v generaciji učencev 8. razredov na 448 osnovnih šolah, in želi vplivati na to, v času ko si učenci še oblikujejo navade, kako lahko z lastnim vedenjem prispevajo k ohranjanju okolja in bo to hkrati naložba za njihovo prihodnost.

Uporabno preglednico »Merske enote in fizikalna dejstva«, ki je doslej edina tovrstna uporabna zloženka, ki se distribuira po vsej Sloveniji brezplačno, in je bila izdana v nakladi 20.000 enot, so osnovne šole po vsej Sloveniji prejele do 10. 9. 2020.

Merske enote in fizikalna dejstva (pdf; 5.173 kB)

Projekt izvaja:

  • sponsors
© 2011 - 2021 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.